JobDate

Mentor

Alle borgere kan nu få tilknyttet en mentor, hvis de derved kan opnå eller fastholde beskæftigelse. Både ordinært ansatte, ansatte i løntilskud og ansatte i virksomhedspraktik kan støttes via mentorordningen.

Formål med en mentor
Det afgørende for tildeling af mentor er, at borgeren behøver en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Mentorfunktionen skal understøtte, at den enkelte får fodfæste på arbejdsmarkedet. Den indsats der med mentorfunktionen varetages i en virksomhed eller uddannelsesinstitution, skal ligge ud over, hvad der sædvanligvis forventes foretaget, og mentorfunktionen skal være afgørende for tilbuddet eller ansættelsen.

Valg af mentor
Der er nu udvidet mulighed for at benytte eksterne konsulenter som mentorer.
Mentorfunktionen kan nu bruges til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen - f.eks. støtte til at komme op om morgenen, støtte til at kontakte jobcenter og læge mv. Det afgørende er, at mentorfunktionen er en del af en beskæftigelsesrettet indsats.

JobDate har en række meget kompetente medarbejdere og lærere, der kan fungere som mentorer for ansatte i virksomheder, der har behov for støtte i den daglige arbejdsdag. JobDate tager 250 kr. pr. time + moms.

Når virksomheden/sagsbehandleren har udfyldt anmodningen om mentor fra JobDate og beskrevet medarbejderens behov, vil vi i vores mentor korps finde den medarbejder, der matcher opgaven bedst.